Home Credit 

Vyhliadli ste si novú sedačku, kuchyňu, obývačku a nemáte potrebnú finančnú čiastku? Tak choďte nakupovať bez hotovosti! Vyberte si správneho partnera - obchod, kde ponúkajú spotrebiteľské úvery Home Credit, a môžete nakupovať bez obmedzenia.

 

Ako nakupovať

Vybavenie je jednoduché

 • Vezmite svoj občiansky prekaz a druhý doklad totožnosti (vodičský prekaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo bankovú kartu).
 • Pri úvere nad 1 000 EUR si pripravtepotvrdenie o výške príjmov (potvrdenie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania, ak stedôchodca tak dôchodkový výmer).
 • Vyberte si tovar a úverovú zmluvu uzavrite priamo v predajni. Najbližšiu predajňu jednoducho nájdete za pomoci MAPY PREDAJCOV.
 • Schválenie zmluvy prebehne na počkanie.

 Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • občan SR
 • občan ČR, ktorý má trvalý/prechodný pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť

Dĺžka a výška úveru

 • dĺžku splácania si môžete zvoliť, a to od 6 do 48 mesiacov (u vybraných úverov až do 72 mesiacov)
 • výška úveru sa pohybuje štandardne od 100 € / 3 012,60 Sk do 1 500 € / 45 189,00 Sk (u vybraných úverov môže byť až do 6 500 € / 195 819 Sk)
 • na nákup tovaru do 1 000 € / 30 126 Sk vo všetkých predajniach stačia iba dva doklady
 • možnosť ľubovoľnej výšky zálohy, minimálne však:
 • 0% z predajnej ceny tovaru vo vybraných predajniach a u vybraných úverov
 • 10% z predajnej ceny tovaru do 700 € / 21 088,20 Sk
 • 20% z predajnej ceny tovaru nad 700 € / 21 088,20 Sk

Čo je potrebné na rýchle uzatvorenie zmluvy

 • preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom
 • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, platná karta poistenca, platobná karta alebo karta spoločnosti Home Credit alebo karta inej splátkovej spoločnosti)
 • potvrdenie výšky príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na formulári Home Credit (dôchodca - dôchodkový výmer, živnostník - daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) - tento doklad nepotrebujete pri úvere do 1 000 € / 30 126 Sk

 

Potrebné tlačivo:

Potvrdenie o výške prijmov vo formáte PDF 
 

Poistenie výdavkov

Vďaka poisteniu od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. zabezpečíte seba i Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo úmrtie. V týchto nepriaznivých životných okolnostiach Vám poisťovňa zaplatí každý mesiac plnenie vo výške splátky úveru alebo jednorázovo vyplatí plnenie vo výške nesplateného úveru.

Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb:


Balíček Plus poskytuje poistné krytie pre prípady:

 • Balíček PREMIUM poskytuje poistné krytie pre prípady:
 • straty príjmu zo zamestnania či podnikania
 • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • invalidity následkom choroby či úrazu
 • smrti úrazom

Balíček ŠTANDARD poskytuje poistné krytie pre prípady:

 • invalidity následkom úrazu
 • smrti úrazom
 • pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • invalidity následkom choroby či úrazu
 • smrti úrazom

 

Poistné riziko Čiastka plnenenia
Pracovná neschopnosť Povinná pravidelná splátka úveru
Strata zamestnania/ukončenie podnikania Povinná pravidelná splátka úveru
Invalidita Nesplatedná výška úveru
Smrť úrazom Nesplatená výška úveru